Βρίσκεστε εδώ:: Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Αιτήσεων
 
 

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Εκτύπωση
Οι υποψήφιοι του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους) μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσεις αγγλικής γλώσσας και GMAT μέχρι την Τρίτη 30 Αυγούστου 2016