Βρίσκεστε εδώ:: Επαναλειτουργεί σταδιακά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 
 

Επαναλειτουργεί σταδιακά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Εκτύπωση

Επαναλειτουργεί σταδιακά το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Μετατίθεται η έναρξη της εξεταστικής, με έκτακτη απόφαση της Συγκλήτου.

Παρακαλούμε δείτε περισσότερα εδώ