Βρίσκεστε εδώ:: Ανακοινώσεις Φοιτητών
 
 

Ανακοινώσεις Φοιτητών

"Αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19"

Εκτύπωση

      

 

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος στην υπ' αριθμ. 15/6.3.2020 συνεδρίαση (θέμα 4ο) "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαμόρφωση οδηγιών και τη λήψη περαιτέρω μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19", ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:  

α.    Αναστέλλει όλες τις τελετές ορκωμοσίας πρώτου και δευτέρου κύκλου σπουδών, μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020, οι οποίες θα γίνουν σε εύθετο χρόνο. Μέχρι τότε, οι απόφοιτοι θα μπορούν να λαμβάνουν από τις Γραμματείες των Τμημάτων και τις Γραμματείες των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να γίνονται ορκωμοσίες κατά μόνας (χωρίς την προσέλευση συγγενών/φίλων) και μόνον εφόσον συντρέχει ειδικός τεκμηριωμένος λόγος.


β.    Συστήνει σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητές περιλαμβανομένων των φοιτητών Erasmus, ακαδημαϊκό, εκπαιδευτικό, διδακτικό, ερευνητικό, τεχνικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό):

i.      να μην πραγματοποιούν ταξίδια στο εξωτερικό,

ii.     να ενημερώνονται τακτικά και να τηρούν σχολαστικά τις επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας λαμβάνοντας όλα τα σχετικά μέτρα προφύλαξης,

iii.    εφόσον παρ’ όλα αυτά χρειαστεί να πραγματοποιήσουν επίσκεψη στο εξωτερικό, μετά την επιστροφή τους θα τίθενται σε αναγκαστική απομόνωση από τους πανεπιστημιακούς χώρους, διάρκειας 14 ημερών,

iv.    σε περιπτώσεις που μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, διδάσκοντες χρειαστεί να απουσιάσουν στο εξωτερικό, τότε για το χρονικό διάστημα της αναγκαστικής απομόνωσης η διδασκαλία των μαθημάτων τους είτε θα αναβληθεί για να πραγματοποιηθεί σε εύθετο χρόνο, είτε θα πραγματοποιηθεί από άλλα μέλη του ίδιου γνωστικού αντικειμένου, με ευθύνη των Προέδρων των Τμημάτων και των Διευθυντών των ΠΜΣ. Αντίστοιχα, για την απουσία μελών του διοικητικού προσωπικού κατά το διάστημα της αναγκαστικής απομόνωσης (14 ημερών) υπεύθυνοι θα είναι οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου.

v.    αναστέλλονται όλες οι προγραμματισμένες διοργανώσεις συνεδρίων/ημερίδων/ εκδηλώσεων, εντός του Πανεπιστημίου, με διεθνείς συμμετοχές, καθώς και όλες οι προγραμματισμένες και μη επισκέψεις από το εξωτερικό.

 

     Η παρούσα απόφαση λήφθηκε σήμερα 6 Μαρτίου 2020, σύμφωνα με την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στη χώρα, για την αντιμετώπιση του κινδύνου διάδοσης του COVID-19 και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής της κατάστασης θα οδηγήσει σε λήψη νέας απόφασης.

 
Από την Πρυτανεία
---
Γραφείο Πρυτανείας
Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Εγνατίας 156
546 36  Θεσσαλονίκη
Τηλ.:  2310 891298, 244, 362
Fax:  2310 844536

Ορκωμοσία 15ης Νοεμβρίου 2019

Εκτύπωση

 Πληροφορούμε τους φοιτητές που επιθυμούν να ορκιστούν στην επόμενη ορκωμοσία (στις 15/11/2019 και ώρα 13:00) για τις ημερομηνίες και τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν.
Περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (για τους βαθμούς των μαθημάτων)

Εκτύπωση

 Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ενημερώνεστε για τις βαθμολογίες των μαθημάτων σας από την υπηρεσία StudentsWeb: https://services.uom.gr/unistudent/main.asp?mnuid=mnuMain& , ενώ σταματά η αποστολή των βαθμολογιών με email

Από τη Γραμματεία ΜΒΑ.

 

Ορισμός Τριών Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Επιπέδου για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Συνέχισης Σπουδών, Υποψήφιων Διδακτόρων

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε, ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων: «Με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους κατά  το οποίο ο/η υποψήφιος/α έχει ολοκληρώσει δώδεκα (12) μήνες από την εισαγωγή του στο πρόγραμμα (συγκρότηση της ΣΕ), ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να δώσει Γραπτές Εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα Μεταπτυχιακού Επιπέδου, κάθε ένα από τα οποία εξετάζεται από δύο (2) μέλη ΔΕΠ εκ των Τμημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. Τα παραπάνω μαθήματα ορίζονται από τη Συμβουλευτική Επιτροπή σε συνεννόηση με τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα.»

Περισσότερα

Συνεργασία Προγράμματος MBA με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, συνεργάζεται με το Γραφείο Διασύνδεσης για την καλύτερη και αμεσότερη ενημέρωσή σας σχετικά με ευκαιρίες εργασίας στις οποίες μπορείτε να αιτηθείτε.

Το Γραφείο Διασύνδεσης ΠΑ.ΜΑΚ. (http://career.uom.gr) προσφέρει πληθώρα πηγών πληροφόρησης & ενημέρωσης σχετικά με προσφερόμενες θέσεις εργασίας σε Ελλάδα & εξωτερικό. Υπάρχουν αγγελίες θέσεων και διαθέσιμες μηχανές αναζήτησης εργασίας για να ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες φοιτητών και αποφοίτων για μερική ή πλήρης, μόνιμη ή εποχική απασχόληση.

Περισσότερα