Βρίσκεστε εδώ:: Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Αιτήσεων
 
 

Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά Αιτήσεων

Εκτύπωση
Οι υποψήφιοι του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους) μπορούν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Προγράμματος τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας και GMAT μέχρι την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015.