Βρίσκεστε εδώ:: Διοίκηση Προγράμματος
 
 

Διοίκηση του Προγράμματος

Εκτύπωση

Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοικείται από εξαμελή ειδική διατμηματική επιτροπή στην οποία συμμετέχουν δύο εκπρόσωποι από κάθε τμήμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

 

Διευθύντρια:  Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, kgotza (at) uom.gr

 

Μέλη:

Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, acg (at) uom.gr

Σπυρίδων Ζήκος, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, zikos (at) uom.gr

Ηλίας Κατσίκας, Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, katsikas (at) uom.gr

Παναγιώτης Ταχυνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονοικής, tach67 (at) uom.gr

Συμεών Παπαδόπουλος, Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονιμικής,  spapapo (at) uom.gr