Βρίσκεστε εδώ:: Διοίκηση Προγράμματος
 
 

Διοίκηση του Προγράμματος

Εκτύπωση

Το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα διοικείται από την ειδική διατμηματική επιτροπή  στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι από κάθε τμήμα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.


Διευθύντρια:  Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, kgotza(at)uom.edu.gr


Μέλη:

-Ανδρέας Γεωργίου, Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, acg(at)uom.edu.gr

-Παναγιώτης Ταχυνάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Λογιστικής και Χρηματ/νομικής, tachinakis(at)uom.gr

-Δρογαλάς Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, drogalas(at)uom.gr

-Κύρτσου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ckyrtsou(at)uom.gr