Βρίσκεστε εδώ:: Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων
 
 

Αξιολόγηση Μαθημάτων και Διδασκόντων

Εκτύπωση

Το MBA, πρώτο από όλα τα τμήματα - προγράμματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με την έναρξη λειτουργίας του, ξεκίνησε την αξιολόγηση των μαθημάτων και διδασκόντων του.

Παρά την ύπαρξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας αξιολόγησης, οι φοιτητές έδειξαν να συμμετέχουν με μεγαλύτερο ποσοστό στη συμπλήρωση του έντυπου ερωτηματολογίου, διαδικασία που ακολουθείται τώρα.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, μαζί με τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, διανέμονται στους διδάσκοντες μετά την παράδοση όλων των βαθμολογιών των φοιτητών στη γραμματεία και εφόσον γίνει η απαραίτητη επεξεργασία των στοιχείων από την ΜΟΔΙΠ (http://modip.uom.gr/).

Στην Άτυπη Συνάντηση Διδασκόντων κάθε νέου ακαδημαϊκού έτους, η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του ΜΒΑ, επιβραβεύει τους διδάσκοντες με το υψηλότερο βαθμό στην αξιολόγηση του μαθήματος τους για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος με ειδικό δίπλωμα. Από την άλλη πλευρά, στις περιπτώσεις χαμηλής αξιολόγησης μαθήματος ή και διδάσκοντα γίνονται κατάλληλες παρεμβάσεις από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή, μέσω του Διευθυντή του προγράμματος, για την θεραπεία του προβλήματος.

Η Ε.Δ.Ε. του ΜΒΑ με το άρθρο 5.6 του Ενιαίου Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Π.Μ.Σ, έχει ενσωματώσει αναλυτικές οδηγίες για την πραγματοποίηση αξιολόγησης Μαθημάτων και Διδασκόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα του προγράμματος και των διαδικασιών (http://mba.uom.gr/kanonismos.html).