Βρίσκεστε εδώ:: Βραβεία Άριστης Διδασκαλίας Βραβεία Άριστης Διδασκαλίας 2017
 
 

Βραβεία Άριστης Διδασκαλίας 2017

Εκτύπωση

Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση διδασκόντων του ΜΒΑ πραγματοποιήθηκε και φέτος στις 18/12/2017. Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση αφορούσαν τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και άλλα λειτουργικά και εκπαιδευτικά θέματα που απασχόλησαν τους διδάσκοντες το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος.

Ειδικότερα, συζητήθηκαν οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προέκυψαν από την προσπάθεια εφαρμογής του νέου νόμου στην αρχή της ακαδημαϊκής χρονιάς, καθώς και οι αλλαγές/προσαρμογές που θα πρέπει να γίνουν τόσο στον κανονισμό, όσο και στη λειτουργία του προγράμματος, εφόσον αποφασιστεί η επανίδρυσή του με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017.

Με την έναρξη της συνάντησης, δόθηκαν τα βραβεία «ΕΒΕΘ» από τον οικονομικό σύμβουλο του ΕΒΕΘ κ. Θεόδωρου Αξιλιθιώτη, στους φοιτητές του ΜΒΑ, κ. Συμεωνίδη Στυλιανό για την υψηλότερη επίδοση στο 1ο έτος και κ. Χρυσοχό Ανδρέα για την υψηλότερη επίδοση στο 2ο έτος. Ακολούθησε η βράβευση των διδασκόντων που αρίστευσαν στη διδασκαλία κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων μαθημάτων – διδασκόντων, που πραγματοποιήθηκαν από τους φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017.

Επιπρόσθετα, η κα Γκοτζαμάνη αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα υψηλή μέση βαθμολογία που παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια, συγχαίροντας συνολικά τους διδάσκοντες για την ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου διδασκαλία που προσφέρουν και τη συνολική συμβολή και προσφορά τους στην ποιότητα του προγράμματος.

Η Ε.Δ.Ε. του προγράμματος και η Διευθύντρια κα Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, Καθηγήτρια, συγχαίρουν θερμά τους βραβευθέντες:

 

Μαθήματα Επιλογής Α’ και Β’ εξαμήνων – Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο

 

Κοτζαϊβάζογλου Ιορδάνης

Ηγεσία, Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

A’ χειμερινό

2ο

Χατζηδημητρίου Ιωάννης

Διοίκηση σε Διεθνείς Επιχειρήσεις

Β’ χειμερινό

3ο

Κατρανίδης Στυλιανός

Διεθνές Εμπόριο και Χρηματοδότηση

Β’ χειμερινό

 

 Υποχρεωτικά Μαθήματα Α’ και Β’ εξαμήνων – Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο

Δρογαλάς Γεώργιος

Διοικητική Λογιστική (Β1)

Β’ χειμερινό

2ο

Γεωργίου Ανδρέας

Ποσοτική Ανάλυση Επιχειρησιακών Αποφάσεων (Α1)

Α’ εαρινό

3ο

Μιχαήλ Δημήτριος

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων (Β1)

Β’ εαρινό

 

Υποχρεωτικά και Μαθήματα Επιλογής του Γ' εξαμήνου – Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

ΒΡΑΒΕΙΟ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ

ΕΞΑΜΗΝΟ

1ο

Κύρτσου Αικατερίνη

Χρηματοοικονομική Αστάθεια και Επενδυτική Συμπεριφορά (ΧΔ)

Γ’ χειμερινό

2ο

Χατζηθωμάς Λεωνίδας

Προβολή και Διαφήμιση (Μάρκετινγκ)

Γ’ χειμερινό

3ο

Ιωάννης Χατζηδημητρίου

Διεθνές και Εξαγωγικό Μάρκετινγκ (Μάρκετινγκ)

Γ’ χειμερινό