Βρίσκεστε εδώ:: Ορκωμοσίες Ορκωμοσία Μαρτίου 2012
 
 

Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Εκτύπωση

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1994-1995. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν τρία Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας: Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων βρήκε άμεση ανταπόκριση από αποφοίτους όχι μόνον του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αλλά και από αποφοίτους άλλων σχολών από όλη την Ελλάδα καθώς και πολλά στελέχη επιχειρήσεων.

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξελίσσεται και εμπλουτίζεται συνεχώς, έτσι ώστε να είναι ενημερωμένο και να συνδυάζει στο πρόγραμμα διδασκαλίας τις νέες επιστημονικές θεωρίες και πρακτικές, καθώς και τις νέες τάσεις και ανάγκες της οικονομίας και ιδιαίτερα της ελληνικής. Επίσης, το πρόγραμμα ενσωματώνει νέες και καινοτόμες τεχνολογίες εκμάθησης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις εξελίξεις της παγκόσμιας οικονομίας και στις απαιτήσεις των καιρών.