Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Διαβούλευση Ανάθεσης Διπλωματικών Εργασιών
 
 

Διαβούλευση Ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

Εκτύπωση

Προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους διδάσκοντες να συζητήσουν με κάθε φοιτητή που ενδιαφέρεται να εκπονήσει διπλωματική εργασία μαζί τους, αλλά και να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους φοιτητές να μιλήσουν με τον καθηγητή που τους ενδιαφέρει, η Ε.Δ.Ε. (αρ. συν.13/2-6-2012) αποφάσισε ότι για τη διαδικασία ανάθεσης διπλωματικών εργασιών θα ορίζεται χρονική περίοδος διαβούλευσης που θα διαρκεί ένα μήνα (το διάστημα θα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία).  Την περίοδο αυτή οι φοιτητές συζητούν με τους διδάσκοντες αλλά δεν αποστέλλονται ακόμη θέματα διπλωματικών στη γραμματεία. Μετά τη λήξη της περιόδου διαβούλευσης, θα ακολουθεί η περίοδος κατάθεσης και των επίσημων δηλώσεων στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, η οποία θα διαρκεί δύο εβδομάδες (το διάστημα θα ανακοινώνεται από τη Γραμματεία). Έτσι, και οι διδάσκοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναλαμβάνουν εργασίες που τους ενδιαφέρουν περισσότερο και οι φοιτητές δεν θα έχουν το άγχος της προτεραιότητας και της FIFO διαδικασίας επιλογής.

 Όσο αφορά το θέμα της διπλωματικής εργασίας για φοιτητές που παρακολουθούν μία εξειδίκευση ενώ φανερά πρέπει να είναι σχετικό με τη συγκεκριμένη εξειδίκευση, δίνεται μία ευελιξία με παράπλευρο ή πολυσυλλεκτικό θέμα εφόσον υπάρχει διάθεση από διδάσκοντες και εφόσον δεν ξεφεύγουμε εντελώς από τον τομέα εξειδίκευσης.