Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Διπλωματική Εργασία και Μάθημα
 
 

Διπλωματική Εργασία και Μάθημα

Εκτύπωση

 Στο Γ' εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν διπλωματική εργασία. Η διπλωματική εργασία πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ και εξετάζεται από επιτροπή η οποία απαρτίζεται από τον/την επιβλέποντα/-ουσα και δύο ακόμη μέλη ΔΕΠ. Περισσότερες λεπτομέρειες που αφορούν το πρότυπο υπόδειγμα και τις σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο ακόλουθο αρχείο. 

No file for previewing found

Μάθημα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Υποχρεωτικό Μάθημα του Γ' εξαμήνου (χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020) του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (κύκλος για Νέους Πτυχιούχους)

ΣΥΝΟΨΗ
Το μάθημα καλύπτει σημαντικά θέματα που συνδέονται με τη μεθοδολογία της επιστημονικής έρευνας στη γνωστική περιοχή του μάνατζμεντ. Το μάθημα έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να εξοπλίσει τους φοιτητές με όλα εκείνα τα θεωρητικά και εφαρμοσμένα εργαλεία που είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση πραγματικών φαινομένων στη διοίκηση επιχειρήσεων. Έτσι, με την ολοκλήρωση του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν, αναπτύξουν, περατώσουν και συντάξουν μια ερευνητική πρόταση στο ευρύτερο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

ΣΚΟΠΟΣ
Υπό τη σκοπιά ότι η «Μεθοδολογία Έρευνας» αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της επιστημονικής θεώρησης, σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να υποστηρίξει ότι πολλά από τα πραγματικά προβλήματα που συναντώνται στη διοίκηση των επιχειρήσεων είναι δυνατόν να διερευνηθούν και αντιμετωπιστούν κάνοντας χρήση των αρχών και των κανόνων της συστηματικής επιστημονικής μεθοδολογίας έρευνας, ακολουθώντας το εννοιολογικό, το θεωρητικό, το μεθοδολογικό και το αναλυτικό ως τέσσερα διακριτά πλαίσια.

 Ομάδα Διδασκόντων: Αναστασία Κάτου, Γεωργία Ζαφειρίου