Βρίσκεστε εδώ:: Νέων Πτυχιούχων Κόστος Προγράμματος
 
 

Κόστος προγράμματος / Οικονομικά Θέματα / Υποτροφίες

Εκτύπωση

Για τη στήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για νέους πτυχιούχους), θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 4.500 ευρώ ως τέλη φοίτησης, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις ως εξής:

 

Α' εξάμηνο – α' δόση: 1.000€, β' δόση: 1.000€.

Β' εξάμηνο – α' δόση: 1.000€, β' δόση: 1.000€.

Γ' εξάμηνο – α' δόση: 500€.

Η α' δόση καταβάλλεται στην εγγραφή ή την α' εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η β' δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ..