Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Νέων Πτυχιούχων

Εκτύπωση

Το πρόγραμμα του διατμηματικού μεταπτυχιακού στη διοίκηση επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους διαθέτει τις ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών: