Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Νέων Πτυχιούχων

Εκτύπωση

Το πρόγραμμα του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους διαθέτει τις ακόλουθες προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών:

*Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα ανακοινωθούν άλλα διαστήματα