Βρίσκεστε εδώ:: Στελεχών Επιχειρήσεων Κόστος Προγράμματος
 
 

Κόστος προγράμματος / Οικονομικά Θέματα

Εκτύπωση

Για τη στήριξη του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (πρόγραμμα για Στελέχη Επιχειρήσεων), θα πρέπει να καταβληθεί το ποσό των 5.000 ευρώ, τα οποία καταβάλλονται σε δόσεις ως εξής:

 

Α' εξάμηνο – α' δόση: 1.000€, β' δόση: 1.000€.

Β' εξάμηνο – α' δόση: 1.000€, β' δόση: 1.000€.

Γ' εξάμηνο – α' δόση: 1.000€.

Η α' δόση καταβάλλεται στην εγγραφή ή την α' εβδομάδα κάθε εξαμήνου και η β' δόση την έβδομη εβδομάδα κάθε εξαμήνου.

Υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής διδάκτρων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ..