Βρίσκεστε εδώ:: Προκηρύξεις
 
 

Προκηρύξεις

Η Πρόκληση της Δημιουργίας Νέας Υπερσύγχρονης Μονάδας Παραγωγής στην Ελλάδα της Κρίσης

Εκτύπωση

Στα πλαίσια του θεσμού "Επιχειρηματικές Προκλήσεις" το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα: "Η πρόκληση της Δημιουργίας Νέας Υπερσύγχρονης Μονάδας Παραγωγής στην Ελλάδα της Κρίσης" με ομιλητή τον κ. Δημήτρη Μπαρμπούτη, Διευθυντή Τεχνικού Τμήματος της Κρι Κρι ΑΕ, την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδρίων, κτήριο ΓΔ, 1ος όροφος.

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εκτύπωση

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ. 4 & 6 της ΚΥΑ/679/22-8-96 - ΦΕΚ 826, τ. Β' (η οποία κυρώθηκε αναδρομικά από την έκδοσή της με το άρθρο 36 του Ν. 3794/2009 – ΦΕΚ Α' 156, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 36 του Ν.3848/2010 ΦΕΚ Α΄71), στο πλαίσιο υλοποίησης του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου (Μεταπτυχιακό με δίδακτρα) με τίτλο: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Διευθυντή τον κ. Ανδρέα Γεωργίου, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ.3/24-09-2015 απόφασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) και της υπ' αριθμ.162/29-09-2015 απόφασης έκτακτης συνεδρίασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να παράσχουν έργο μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων,τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:


Α. Έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη (Κωδικός Θέσης: Α) για την παροχή έργου Υποστήριξης της Οικονομικής Διαχείρισης με ειδικότερο παραδοτέο έργο τη Λογιστική υποστήριξη σε όλο το φάσμα των εκτελουμένων εργασιών στο πλαίσιο υλοποίησης του άνω αυτοχρηματοδοτούμενου έργου

 

Περισσότερα

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 162/29-09-2015 του ΕΛΚΕ

Εκτύπωση

Απόφαση Πρακτικού Συνεδρίασης 162/29-09-2015 του ΕΛΚΕ για την αρ. πρωτ. Πρόσκληση  8964/06-07-15 με ΑΔΑ: 6ΚΩΞ469Β7Ι-3ΜΚ

Περισσότερα

Έναρξη Προγράμματος MBA για Στελέχη Επιχειρήσεων

Εκτύπωση
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, σε συνεργασία με τα Τμήματα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 17ου κύκλου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων (Executive MBA), το οποίο οδηγεί στην απονομή α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ - Master in Business Administration), και β) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στα γνωστικά αντικείμενα Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών και Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων (Οι εξειδικεύσεις προσφέρονται μόνο αν υπάρχει η ελάχιστη απαιτούμενη από τον κανονισμό συμμετοχή).

Περισσότερα

Τα κλειδιά της επιτυχίας για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων

Εκτύπωση

Στα πλαίσια του θεσμού "Επιχειρηματικές Προκλήσεις" το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, σας προσκαλεί στην ομιλία με θέμα: "Τα κλειδιά της επιτυχίας για την αντιμετώπιση των επιχειρηματικών προκλήσεων" με ομιλητή τον κ. Γιώργο Τσαπρούνη, Ανώτερο Διευθυντή Εταιρικών Σχέσεων της WIND ΕΛΛΑΣ, την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα Συνεδρίων, κτήριο ΓΔ, 1ος όροφος.

Περισσότερα

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Β88469Β7Ι-Δ87)

Εκτύπωση

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για την ανάθεση έργου  με κατάρτιση σύμβασης έργου σε έναν (1) εξωτερικό συνεργάτη  με σύμβαση ανάθεσης έργου (σχέση εργολαβική μη εξαρτημένης εργασίας), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Διαχείριση του 25% των Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων» (κωδικός resCom: 80845), με βάση τον κατατεθειμένο πίνακα επιτυχόντων και επιλαχόντων, σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ.491/21-01-2015 Εισηγητικού Σημειώματος της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων εγκρίθηκε η ανάθεση έργου στον επιτυχόντα.

Περισσότερα

Σελίδα 3 από 7