You are here:: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Print

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 50, 54 περ. ιβ' και 64 του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ Α' 114/4-8-2017), στο πλαίσιο υλοποίησης του αυτοχρηματοδοτούμενου έργου (Μεταπτυχιακό με δίδακτρα) με τίτλο: «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με Διευθύντρια την Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Γκοτζαμάνη, κατ' εφαρμογή της υπ' αριθμ.7/06-11-2017 απόφασης της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας κατ΄εφαρμογή της υπ. αριθμ 200/20-11-2017 απόφασης συνεδρίασης της Επιτροπή Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε (Επιτροπή Ερευνών), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να απασχοληθούν, μετά από διαδικασία αξιολόγησης βιογραφικών σημειωμάτων,τίτλων σπουδών, λοιπών δικαιολογητικών, με σύμβαση ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως εξής:

Στα παρακάτω έγγραφα μπορείτε να βρείτε την προκήρυξη της θέσης, καθώς και το έντυπο υποβολής αίτησης.