Αναβολή Μαθήματος

Print

Σας ενημερώνουμε οτι το Σάββατο 12/4/2014 αναβάλεται το μάθημα "Αρχές Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής" με τον Καθηγητή κ. Σπυρίδων Ζήκο. Η αναπλήρωση θα γίνει στις 31/5/2014