Δήλωση Κατεύθυνσης για το Γ' Εξάμηνο

Print

 

Προς: Τους φοιτητές Β' Εξαμήνου του ΔΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) για Στελέχη Επιχειρήσεων

Παρακαλούμε να δηλώσετε την 1η και τη 2η προτίμηση αας, για την κατεύθυνση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε έως τις 20/11/2017.

Για την δήλωση των κατευθύνσεων πατήσετε ΕΔΩ

Μπορείτε να δείτε τις περιγραφές των μαθημάτων στο site: http://mba.uom.gr (Περιεχόμενο Σπουδών)

Επιπλέον, σας υπενθυμίζουμε ότι η παρουσίαση των ΄κατευθύνσεων θα πραγματοποιηθεί στις 15/11/2017

Σας ενημερώνουμε ότι: ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για να λειτουργήσει μια κατεύθυνση είναι επτά (7) φοιτητές.

Στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός φοιτητών 7 (επτά), για τη λειτουργία της πρώτης σας επιλογής, τότε θα μεταφερθείτε αυτόματα στη δεύτερη σας  επιλογή.

Αν δεν πραγματοποιηθούν οι κατευθύνσεις που έχετε δηλώσει ως 1η και 2η επιλογή, θα ενημερωθείτε απο την Γραμματεία ώστε να επιλέξετε μια απο τις κατευθύνσεις που θα πραγματοποιηθούν.

Σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό:

 "Η δήλωση επιλογής κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η δήλωση στη Γραμματεία μέχρι την ημερομηνία λήξης (20/11/2017), θεωρείται ότι ο φοιτητής/τρια θα συμμετέχει στο «Γενικό ΜΒΑ» και εάν δεν υλοποιηθεί αυτή, στην επικρατέστερη κατεύθυνση, σύμφωνα με τις δηλώσεις των φοιτητών".

Οι δηλώσεις των μαθημάτων επιλογής, των κατευθύνσεων που θα πραγματοποιηθούν, θα γίνουν από τις 22/12 έως και 13/01/2018.