Βρίσκεστε εδώ:: Γ' Εξάμηνο Γενικό MBA
 
 

Μαθήματα Εξειδίκευσης Γενικού MBA

Εκτύπωση

Η εξειδίκευση αυτή περιλαμβάνει το παρακάτω υποχρεωτικό μάθημα:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το μάθημα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να συνθέσουν όλες τις γνώσεις που συγκέντρωσαν από διάφορα προηγούμενα μαθήματα του Προγράμματος, και να τις χρησιμοποιήσουν για την ανάλυση πολύπλοκων επιχειρησιακών προβλημάτων. Το μάθημα ασχολείται με την διοίκηση της συνολικής επιχείρησης-οργανισμού, καθώς και με την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών σε επιχειρησιακό – επιχειρηματικό και σε λειτουργικό επίπεδο, με βάση την δομή και τις διαδικασίες του οργανισμού. Το μάθημα αποτελείται από τέσσερα μέρη: (α) Στρατηγική ανάλυση του περιβάλλοντος, της βιομηχανίας, του ανταγωνισμού, των ομάδων stakeholders και της επιχειρησιακής ικανότητας, (β) Στρατηγικές αποφάσεις - έμφαση δίδεται στην ικανότητα της επιχείρησης να εντοπίζει ευκαιρίες και απειλές που βρίσκονται στις μεταβολές του περιβάλλοντος και να αναπτύσσει στρατηγικές για την αντιμετώπιση αυτών των αλλαγών, (γ) Στρατηγική δράση - εφαρμογή και αξιολόγηση της στρατηγικής με δεδομένες τις ικανότητες και άξιες του οργανισμού, και (δ) Επιλεγμένα θέματα που περιλαμβάνουν εναλλακτικές στρατηγικές ελληνικών επιχειρήσεων.

 

Διδάσκων: Σουμπενιώτης Δημήτριος

 

 

Ο φοιτητής καλείται να επιλέξει τρία από τα παρακάτω μαθήματα επιλογής:

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τον καταλυτικό ρόλο της ποιότητας στις επιχειρήσεις, όχι μόνον σαν μέσο αύξησης της ανταγωνιστικότητας αλλά και σαν μοναδικό μέσο επιβίωσής τους στο μέλλον. Οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αποσαφηνίσουν την έννοια της ποιότητας μέσα από τους πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς που της έχουν δοθεί και να γνωρίσουν τους τρόπους μέτρησης, ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας και του κόστους ποιότητας. Ακόμη, οι φοιτητές θα διδαχθούν τις θεωρίες των βασικών «γκουρού» της ποιότητας, το στατιστικό έλεγχο των διαδικασιών (SPC), τις απαιτήσεις των βασικών βραβείων ποιότητας όπως το Malcolm Baldrige National Quality Award και το European Quality Award καθώς και όλα όσα αφορούν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας ISO 9000. Θα αναλυθεί πλήρως η φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, οι βασικές αρχές και οι στόχοι της, τα βασικά εργαλεία της, οι διαφορές της με την παραδοσιακή προσέγγιση διοίκησης, τα πλεονεκτήματα και οι μέθοδοι υλοποίησής της. Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν καλύτερα τις παραπάνω έννοιες και να ενημερωθούν για τις «άριστες» πρακτικές, μέσα από την ανάλυση και παρουσίαση case-studies τόσο σε ελληνικές όσο και σε ξένες επιχειρήσεις.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Γκοτζαμάνη Αικατερίνη, Τσιότρας Γεώργιος

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Το μάθημα αυτό επιχειρεί να δώσει στον φοιτητή ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και της επίδοσης της επιχείρησης, το οποίο αποτελείται από τρία μέρη. Το πρώτο μέρος παρέχει τη λογιστική ανάλυση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος αναλύει όλες τις παραδοσιακές τεχνικές ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων (συγκριτικές οικονομικές καταστάσεις, καταστάσεις κοινού μεγέθους, αριθμοδείκτες κλπ) και την δημιουργούμενη χρηματοοικονομική πληροφόρηση για την λήψη σημαντικών επιχειρηματικών αποφάσεων. Το τρίτο μέρος αξιοποιεί την ως άνω πληροφόρηση για να προσεγγίσει αποφάσεις όπως προσδιορισμού (αποτίμησης) της αξίας της επιχείρησης και των επιμέρους χρεογράφων, προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης στις περιπτώσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών, μέτρησης του κινδύνου και ιδιαίτερα του πιστωτικού κινδύνου και πρόβλεψης της χρηματοοικονομικής δυσπραγίας της επιχείρησης.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Λιβάνης Ευστράτιος, Παπαδόπουλος Συμεών

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  • Να παρέχει σε σας μια συνολική επισκόπηση των διαδικασιών που συντελούν στην κατανόηση, δημιουργία και μεταφορά αξίας όσον αφορά  τις ανταγωνιστικές αγορές
  • Να σας εξοπλίσει με την κατάλληλη ορολογία και εννοιολογία καθώς και με τα απαραίτητα εκείνα αναλυτικά εργαλεία που αφορούν τις στρατηγικές αποφάσεις μάρκετινγκ όταν αυτές λαμβάνονται σε δυναμικές ή ακόμα και σταθερές αγορές
  • Να σας βοηθήσει στην κατανόηση του τοπίου των βιομηχανιών μέσω της ανάλυσης των περιπτώσεων, των καλύτερων πρακτικών, των παραδειγμάτων και των εμπειρογνωμόνων που εκφράζουν τις εμπειρίες τους από την αγορά. 

Τελειώνοντας, ο στόχος της σειράς 13 μαθημάτων-συναντήσεων είναι να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στη διατύπωση εμπορικής στρατηγικής και στην ανάπτυξη ενός τυπικού προγράμματος μάρκετινγκ. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιούνται, πλαίσια, έννοιες, παραδείγματα, πρότυπα, και τεχνικές από τον τομέα της στρατηγικής και του μάρκετινγκ. Η παιδαγωγική μέθοδος είναι βασισμένη σε προφορικό (δηλ. διαλέξεις, συζητήσεις, ομιλίες) και τις ασκήσεις με τα γραπτά υλικά

 

Ομάδα Διδασκόντων: Βασιλειάδης Χρήστος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

To πρώτο μέρος του μαθήματος αναλύει τις βασικές εξελίξεις στην ελληνική και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές εργασίας, επικεντρώνοντας τη συζήτηση σε ζητήματα απασχόλησης, αμοιβών, συνθηκών εργασίας, εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος συζητούνται διεξοδικά οι νέες προκλήσεις της ευελιξίας στην αγορά εργασίας όπως οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ευέλικτα συστήματα αμοιβών και χρόνου εργασίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο επιχειρείται μια συγκριτική παρουσίαση που εντοπίζει τις κύριες διαφορές και συγκλίσεις μεταξύ των κύριων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας και της ελληνικής.

 

Διδάσκων: Μιχαήλ Δημήτριος

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ/ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Στις σημερινές επιχειρήσεις  σε περιβάλλοντα δικτύου και στις παγκόσμιες αγορές, οι μάνατζερς θα πρέπει να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν και να διοικούν την πληροφοριακή τεχνολογία. Η κατανόηση της αξίας και χρήσης της τεχνολογίας στα πληροφοριακά συστήματα για τις επιχειρησιακές λειτουργίες, για τη λήψη αποφάσεων και την απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήματος καθώς και η ανάπτυξη λύσεων των επιχειρησιακών προβλημάτων με την χρήση πληροφοριακών συστημάτων είναι ο στόχος του μαθήματος αυτού. Εξετάζεται επίσης η συνδρομή των πληροφοριακών συστημάτων στην ανάπτυξη και επιτυχία των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως, καθώς και η αναδυόμενη δραστηριότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Το ηλ. εμπόριο μετασχηματίζει τον χώρο των επιχειρήσεων. Οι διευθυντές χρειάζεται να γνωρίζουν τρόπους για επέκταση των επιχειρήσεων τους σε αυτό τον γεμάτο προκλήσεις πεδίο. Οι σημερινοί διευθυντές θα πρέπει να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτή τη νέα τεχνολογία αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τύπους ηλ εμπορίου, στρατηγικές και εφαρμογές.  Θα μπορούν να προσδιορίσουν τις βασικές συνιστώσες για επιτυχημένα συστήματα ηλ. εμπορίου.  Θα κατανοήσουν πως μια ηλεκτρονική επιχείρηση μπορεί να προσελκύσει πελάτες στο Ίντερνετ.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Ταραμπάνης Κωνσταντίνος, Οικονομίδης Αναστάσιος

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Αρχικά, το μάθημα επικεντρώνεται στη μεθοδολογία υπολογισμού της αναμενόμενης απόδοσης και του κινδύνου ενός περιουσιακού στοιχείου (μετοχές, ομόλογα, κτλ.) ή χαρτοφυλακίου με δειγματοληψία ή κατανομή πιθανοτήτων. Αναλύεται η σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου του Markowitz το επίκεντρο της οποίας είναι ο βέλτιστος συνδυασμός των διαθέσιμων επενδυτικών επιλογών και η σύνθεση αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων. Η θεωρία χαρτοφυλακίου παρέχει τη μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία για τη μείωση του κινδύνου και την επίτευξη της βέλτιστης σχέσης μεταξύ κινδύνου και αναμενόμενης απόδοσης.

Όμάδα Διδασκόντων: Ταμπακούδης Ιωάννης

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ο όρος εταιρική διακυβέρνηση αναφέρεται στο σχεδιασμό και εφαρμογή ενός συνόλου μηχανισμών ελέγχου της δραστηριότητας των στελεχών με σκοπό την προστασία των συμφερόντων των μετόχων. Η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά και προγενέστερα οικονομικά σκάνδαλα και λογιστικές ατασθαλίες σε διάφορες χώρες (π.χ. Enron και WorldCom στην Αμερική, Ahold στην Ολλανδία, Vivendi στη Γαλλία, Parmalatστην Ιταλία κτλ.), οδήγησαν σε μία παγκόσμια αναβίωση του προβληματισμού σχετικά με την αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Σήμερα, το ζήτημα αυτό απασχολεί πολύ έντονα και την Ελλάδα. Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με επιλεγμένα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία εξετάζονται κυρίως από τη λογιστική/χρηματοοικονομική άποψη. Οι διαλέξεις αφορούν την ανάλυση των σχετικών θεμελιωδών αρχών, οι οποίες συνοδεύονται από την παρουσίαση αποτελεσμάτων εμπειρικών μελετών, βασισμένες σε διεθνή και Ελληνικά δεδομένα, την επεξεργασία περιπτώσεων (case studies) καθώς και την πραγματοποίηση διαλέξεων από εξωτερικούς συνεργάτες.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι κυβερνήσεις είναι σημαντικοί παίκτες στις οικονομίες όλων των ανεπτυγμένων χωρών. Οι μοντέρνοι μάνατζερ των επιχειρήσεων πρέπει να κατανοήσουν την σχέση μεταξύ επιχειρήσεων και κυβέρνησης για τουλάχιστον δύο σημαντικούς λόγους: πρέπει να είναι ικανοί να βοηθήσουν την επιχείρησή τους στην πρόβλεψη των κυβερνητικών παρεμβάσεων καθώς επίσης και να είναι ικανοί να συμβάλουν σε συζητήσεις για την διαμόρφωση της κυβερνητικής πολιτικής και του ρόλου της στην κοινωνία στην οποία ανήκουν. Το μάθημα εξετάζει δύο τομείς κυβερνητικής παρέμβασης στην λειτουργία των αγορών: τις πολιτικές προστασίας του ανταγωνισμού και τις πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Οι πολιτικές αυτές εξετάζονται σε βάθος αφού προηγηθεί μία θεωρητική εξέταση των ορίων της επιχείρησης και παρουσίαση των βασικών εργαλείων της Θεωρίας Παιγνίων στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. 

 

Διδάσκων: Σαρτζετάκης Ευτύχιος

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Στόχος του μαθήματος είναι να δοθεί στους φοιτητές  ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο της Διοίκησης Εταιρικών Κινδύνων. Οι συνθήκες αβεβαιότητας που εντείνονται στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος δημιουργούν την ανάγκη για την καλύτερη προετοιμασία των επιχειρηματικών μονάδων, ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο εντάσσονται, σε θέματα διαχείρισης – διοίκησης του κινδύνου. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων. Παρουσιάζονται  διεξοδικά οι διαφορετικοί τύποι κινδύνων, οι τεχνικές προσδιορισμού και εκτίμησής τους καθώς και η διαδικασία αντιμετώπισής τους. Εξετάζονται ο επιχειρηματικός κίνδυνος, ο κίνδυνος αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος, ο λειτουργικός κίνδυνος, ο κίνδυνος ρευστότητας, ο λογιστικός κίνδυνος, ο περιβαλλοντικός κίνδυνος, ο πολιτικός κίνδυνος, ο κίνδυνος χώρας, ο νομικός-κανονιστικός κίνδυνος, ο κίνδυνος φήμης και ο συστημικός κίνδυνος. Για καθένα από τους κινδύνους αυτούς παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στην πράξη τόσο για την μέτρηση όσο και για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσίαση case – studies βοηθά τους φοιτητές να κατανοήσουν καλύτερα την διαδικασία της διαχείρισης κινδύνου και να ενημερωθούν για τις άριστες πρακτικές.

 

Διδάσκων: Ελευθεριάδης Ιορδάνης

 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών, από χρηματοοικονομική άποψη και νομική, πάνω σε ορισμένες σύγχρονες μορφές συμβάσεων χρηματοδότησης πέρα των παραδοσιακών (κλασσικών) μορφών χρηματοδότησης όπως των μετοχών, του δανεισμού κ.λπ.

Η σπουδή των μεταπτυχιακών φοιτητών πάνω στις συγκεκριμένες τεχνικές καθίσταται επιτακτική ιδιαίτερα σήμερα τη χρονική αυτή περίοδο όπου συναντούν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, ιδιαίτερα έντονα προβλήματα χρηματοδότησης, τόσο μακροπρόθεσμα όσο και βραχυπρόθεσμα και δεν επαρκούν μόνο οι κλασικές μορφές χρηματοδότησης.

 

Ομάδα Διδασκόντων: Λιβάνης Ευστράτιος, Παπαδόπουλος Συμεών

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΑΓΓΛΙΚΑ)

The course aims to provide a complete representation of the investment options, the methods of evaluation and selection of securities, the construction and management of optimal portfolios. The analysis of investments refers to securities, such as equities, bonds, commodities, etc. Initially, the course is focused on the portfolio theory, the single-index model, the capital asset pricing model, the performance assessment and the market efficiency.

 Also, the course analyses the technical analysis as a fundamental approach for the assessment and selection of investment products. The analysis of the method is done both at theoretical and practical level, with the use of examples and real time data. The students will learn an array of tools and investment criteria, which in combination with portfolio theory, will give them the opportunity to build rational investment strategies.

Professors: Noulas Athanasios, Tampakoudis Ioannis

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

 Περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα αυτό εξετάζει την διαχείριση έργου, τον κύκλο ζωής ενός έργου και διάφορες τεχνικές προγραμματισμού των εργασιών, τον έλεγχο καθώς και την αξιολόγηση για την επίτευξη των στόχων του έργου. Έμφαση θα δοθεί στην πρακτική εφαρμογή των αρχών διαχείρισης έργων, διαδικασιών και τεχνικών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου ελέγχου, της διαχείριση του κόστους, της παρακολούθησης του έργου και εξωτερικής ανάθεσης εργασιών. Οι φοιτητές θα μάθουν επίσης πώς να ελέγχουν τα χρονοδιαγράμματα του έργου, τον προϋπολογισμό και το αντικείμενο (scope) του έργου, χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που ελαχιστοποιούν ή εξαλείφουν  την «διολίσθηση του έργου». Τεχνικές όπως fast-tracking, συμπίεση κρίσιμης διαδρομής, στοχαστική εκτίμηση, και αξιοποίηση της προπορείας-καθυστέρησης μιας δραστηριότητας θα επιτρέψει στους φοιτητές να αναπτύξουν γρήγορα, ακριβή χρονοδιαγράμματα

 Ομάδα Διδασκόντων: Βλάχος Δημήτριος, Τσιρώνης Λουκάς

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (English)

 COURSE DESCRIPTION

This course examines project management roles and environments, the project life cycle and various techniques of work planning, and control and evaluation to achieve project objectives. Emphasis will be placed on practical application of project-management principles, processes, and techniques, including project control, cost management, project tracking, and project outsourcing. Students will also learn how to control project schedules, budgets, and scope, using methods that minimize or completely eliminate "scope creep." Techniques such as fast-tracking, critical-path crashing, stochastic estimating, and exploiting activity lead-lag times will enable students to develop fast, accurate project schedules.

 Professors: Dimitrios Vlachos, Loukas Tsironis