Βρίσκεστε εδώ:: Νέων Πτυχιούχων Κόστος Προγράμματος
 
 

Κόστος προγράμματος / Οικονομικά Θέματα / Υποτροφίες

Εκτύπωση

Το κόστος φοίτησης στο πρόγραμμα ανέρχεται σε €1.250 το εξάμηνο, δηλαδή το συνολικό κόστος ανέρχεται στα €5.000. Η καταβολή των διδάκτρων κάθε εξαμήνου γίνεται σε δύο δόσεις.

Στο πρόγραμμα για Νέους Πτυχιούχους υπάρχει δυνατότητα παροχής υποτροφιών. Ο αριθμός των υποτροφιών είναι ίσος με το 10% των μεταπτυχιακών φοιτητών που γίνονται δεκτοί. Στο πρόγραμμα για τα Στελέχη Επιχειρήσεων υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (αυτό δεν αποκλείει εργαζόμενους φοιτητές του προγράμματος Νέων Πτυχιούχων να τύχουν αντίστοιχης χρηματοδότησης).