Βρίσκεστε εδώ:: Στελεχών Επιχειρήσεων Επιλογή Υποψηφίων
 
 

Επιλογή υποψηφίων / Αξιολόγηση αιτήσεων

Εκτύπωση

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι προκριματική και αφορά τον έλεγχο της εμπρόθεσμης κατάθεσης όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Κριτήρια αξιολόγησης δεύτερης φάσης:

 

  • Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 35%)
  • Αναγνωρισμένη Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον 25 μήνες (35%)
  • Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακός τίτλος, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία) (15%)

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη β' φάση είναι 85%.

 Η τρίτη φάση περιλαμβάνει συνέντευξη των υποψηφίων (15%).