Βρίσκεστε εδώ:: Συχνές Ερωτήσεις
 
 

Συχνές Ερωτήσεις

Εκτύπωση

Ποια είναι η διάρκεια των σπουδών;

Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι 2 έτη και η μέγιστη 4 έτη.

Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Το συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των €5.000 και καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο, κατά την πρώτη και έβδομη εβδομάδα των μαθημάτων.

Ποιο είναι το κόστος του προγράμματος για Στελέχη Επιχειρήσεων; Κάθε πότε καταβάλλονται τα δίδακτρα;

Το συνολικό κόστος φοίτησης ανέρχεται στο ποσό των €5.500 και καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο, κατά την πρώτη και έβδομη εβδομάδα των μαθημάτων.

Πότε ξεκινούν τα μαθήματα;

Τα μαθήματα ξεκινούν 2 φορές το χρόνο:

 • Τον Οκτώβριο ξεκινούν τα μαθήματα του MBA για νέους πτυχιούχους, ενώ
 • Το Φεβρουάριο ξεκινούν τα μαθήματα του MBA-EXE για εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων

Είναι υποχρεωτική η παρουσία μου στα μαθήματα;

Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική σε όλα τα μαθήματα. Παρ' όλα αυτά δικαιούστε έως 3 απουσίες σε κάθε μάθημα, δικαιολογημένες ή μη.

Ποιες είναι οι εξειδικεύσεις;

Οι εξειδικεύσεις είναι οι ακόλουθες:

 • Γενικό MBA
 • Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
 • Μάρκετινγκ
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
 • Διοίκηση και Οικονομική Διαχείριση Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
 • Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας
 • Διοίκηση Αθλητικών Μονάδων και Φορέων

Πότε επιλέγω εξειδίκευση;

Για το 1ο και το 2ο εξάμηνο τα μαθήματα είναι κοινά. Μετά το τέλος του 2ου εξαμήνου μπορείτε να επιλέξετε την εξειδίκευση που επιθυμείτε να παρακολουθήσετε. Κάθε εξειδίκευση πραγματοποιείται εφόσον επιλεγεί από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό φοιτητών που επιθυμούν να την παρακολουθήσουν.

Σε ποιο πρόγραμμα μπορώ να καταθέσω αίτηση;

Αν έχετε προϋπηρεσία πάνω από 25 μήνες, μπορείτε να κάνετε αίτηση για το MBA - Executive το οποίο ξεκινά κάθε Φεβρουάριο. Αν μόλις έχετε πάρει το πτυχίο σας και δεν έχετε καθόλου προϋπηρεσία μπορείτε να καταθέσετε αίτηση μόνο για το MBA για νέους πτυχιούχους, το οποίο ξεκινά κάθε Οκτώβριο.

Ποια είναι η διαδικασία εισαγωγής στο πρόγραμμα;

Θα πρέπει να καταθέσετε όλα τα δικαιολογητικά σας μέχρι την ημερομηνία λήξης της προκήρυξης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται σε 3 φάσεις.

Η 1η φάση είναι προκριματική. Απαραίτητη προϋπόθεση πρόκρισης στη 2η φάση είναι η κατάθεση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την προκήρυξη. Τα κριτήρια αξιολόγησης της δεύτερης φάσης για τους υποψηφίους του MBA για νέους πτυχιούχους διαφέρουν από τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων του MBA - Executive. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφίων αξιολογεί και προκρίνει τους υποψηφίους με βάση της κριτήρια της 2ης φάσης. Οι προκριθέντες της 2ης φάσης καλούνται να συμμετάσχουν στην 3η φάση (συνέντευξη).

Ποια είναι τα κριτήρια της 2ης φάσης;

Για το ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους τα κριτήρια αξιολόγησης είναι:

 • Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 40%).
 • Πρόσθετα: GMAT, άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (συντελεστής βαρύτητας 30%) .
 • Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία (συντελεστής βαρύτητας 10%).

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη 2ης φάση είναι 80%.

 Για το ΜΒΑ – Executive είναι:

 • Γενικός βαθμός πρώτου πτυχίου (συντελεστής βαρύτητας 35%).
 • Επαγγελματική Εμπειρία, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα (συντελεστής βαρύτητας 35%).
 • Επιπρόσθετα προσόντα: ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία (συντελεστής βαρύτητας 15%).

Ο συνολικός συντελεστής βαρύτητας στη 2η φάση είναι 85%. 

Πότε πρέπει να καταθέσω την αίτησή μου;

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές κατά τη διάρκεια της προκήρυξης μόνο.

Για το ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους: από Μάιο μέχρι μέσα Αυγούστου περίπου.

Για το ΜΒΑ – Executive: από Σεπτέμβριο μέχρι μέσα Νοεμβρίου.

Πού μπορώ να βρω το έντυπο αίτησης και συστατικής επιστολής;

Τα συγκεκριμένα έντυπα μπορείτε να τα βρείτε εδώ.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτησή μου;

Για το MBA για νέους πτυχιούχους:

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

 1. Αίτηση (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο). Η ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά. Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (αν ο υποψήφιος έχει αποφοιτήσει)
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο)
 6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc). Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).
  (Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 8. Για την αξιολόγηση της αίτησης απαιτείται κατάθεση τέλους 50€ στο λογαριασμό του Δ.Π.Μ.Σ. (Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR2201722020005202011660827). Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (εάν υπάρχουν)

 1. Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (Graduate Management Admission Test). Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το GMAC. Ο κωδικός προγράμματος (GMAT Program Code) είναι RNW-9R-66. *
 2. Αποδεικτικά άλλων προσόντων όπως πρόσθετα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι του υποψηφίου, επιπλέον ξένες γλώσσες.
 3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις.
 4. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.

Για το MBA - Executive (Στελέχη):

1. Έντυπη αίτηση (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο).

Η ανωτέρω αίτηση, συμπληρώνεται και υποβάλλεται καταρχάς ηλεκτρονικά. Κατόπιν αφού εκτυπωθεί και υπογραφεί, θα  πρέπει να κατατεθεί στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3. Αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος (Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν απαραιτήτως την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ).

4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή Μ.Ο.

5. Δύο συστατικές επιστολές, η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο (λήψη αρχείου από το σχετικό σύνδεσμο).  Δεν γίνονται δεκτές συστατικές επιστολές από συγγενείς 1ου και 2ου βαθμού του υποψήφιου.

6. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από τον ΑΣΕΠ (http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc).  Επιπλέον για το TOEFL τουλάχιστον 87 στο Internet-based test ή Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο (το οποίο  έχει    αναγνωρισθεί από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ) ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας.  (Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Ο κωδικός για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας είναι 7006 – Department Code 02 – Διοίκηση Επιχειρήσεων). Επίσης, τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια).

(Το αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζεται σε ευανάγνωστο αντίγραφο, εφόσον έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο ή σε επικυρωμένο αντίγραφο από την αρχή του το εξέδωσε).

7. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας η οποία  αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις επίσημου (δημόσιου) ασφαλιστικού φορέα.  Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μήνες προϋπηρεσία ως στέλεχος επιχείρησης ή οργανισμού.

8. Βεβαίωση από την επιχείρηση ή τον οργανισμό που εργάζεται (ή έχει εργαστεί) ο υποψήφιος που να περιγράφει αναλυτικά τις αρμοδιότητες της διοικητικής θέσης (ή των θέσεων) που κατείχε.

9. Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).

10. Κατάθεση τέλους 60€ στο λογαριασμό του Δ.Π.Μ.Σ. στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR2201722020005202011660827).) για την αξιολόγηση της αίτησης. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το τέλος αξιολόγησης δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. 

11. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.


Μπορώ να καταθέσω την αίτησή μου χωρίς να έχω εξεταστεί στο GMAT ή TOEFL ή IELTS;

Μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να εξεταστείτε στο GMAT ή TOEFL ή IELTS, καταθέτοντας την ανεπίσημη βαθμολογία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά σας. Αν θέλετε να καταθέσετε αίτηση νωρίτερα της εξέτασης έστω και ενός από τα παραπάνω, θα πρέπει να συμπληρώσετε υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται την ημερομηνία που θα εξεταστείτε.

Πού μπορώ να στείλω την αίτηση και τα δικαιολογητικά μου;

Τα δικαιολογητικά σας θα πρέπει να τα καταθέσετε στη γραμματεία μας ή να τα στείλετε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του Πανεπιστημίου μας:

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Γραμματεία ΜΒΑ

Εγνατία 156

Τ.Κ. 54636, Θεσσαλονίκη

Πόσο σημαντική είναι η προϋπηρεσία; Πόσο θα επηρεάσει την εισαγωγή μου στο πρόγραμμα;

Στο ΜΒΑ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία τμημάτων μεγάλης πολυμορφίας φοιτητών, με διαφορετικό υπόβαθρο. Οι φοιτητές μοιράζονται τις γνώσεις τους από την επαγγελματική τους εμπειρία, μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες και να συνεργάζονται στις εργασίες που του ανατίθενται. Μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας προέρχεται από την αλληλεπίδραση των γνώσεων και των εμπειριών των φοιτητών με τους συμφοιτητές τους.

 Η προϋπηρεσία έχει ένα ποσοστό βαρύτητας στην αξιολόγηση, το οποίο αν και μικρό, επηρεάζει από 10% – 30% και ανάλογα και με το είδος της εργασίας, την εισαγωγή σας στο πρόγραμμα.

Δεν έχω καθόλου προϋπηρεσία. Πόσο αυτό θα επηρεάσει την εισαγωγή μου στο πρόγραμμα;

Στο ΜΒΑ για νέους πτυχιούχους δεχόμαστε πτυχιούχους όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Η προϋπηρεσία έχει πολύ μικρή βαρύτητα (10%) στην αξιολόγησή σας, ωστόσο, έστω και μια μικρή επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αλλάξει θετικά την εικόνα της αίτησής σας.

Απαιτούνται κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις για την παρακολούθηση του προγράμματος;

Είναι επιθυμητό οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διαθέτουν βασικές γνώσεις μαθηματικών, καθώς και καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επίσης, τις πρώτες 2 εβδομάδες πριν την έναρξη των μαθημάτων, δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης προπαρασκευαστικών μαθημάτων στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση, στην Οικονομική Θεωρία και στις Επιστήμες της Συμπεριφοράς.

Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ;

Σε περίπτωση που είστε εργαζόμενος και συμφωνεί η επιχείρηση όπου εργάζεστε να χρηματοδοτήσει τις σπουδές σας μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ, υπάρχει η δυνατότητα αυτή, εφόσον φυσικά γίνετε δεκτός και γραφτείτε στο πρόγραμμα.

End FAQ<(faq terminating line)

Το συνολικό κόστος του προγράμματος για Στελέχη Επιχειρήσεων ανέρχεται στο ποσό των €5.500 και καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο, κατά την πρώτη και έβδομη εβδομάδα των μαθημάτων.